DUALpro - značka kvality duálneho vzdelávania

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora zaručuje v rámci jej projektov DUALpro kvalitatívne vysokohodnotné, moderné a na potreby trhu orientované duálne odborné vzdelávanie v súlade s dlhoročne overenými nemeckými štandardmi kvality prípravy žiakov.

V čom je nemecký systém taký úspešný?

Narozdiel od Slovenska má Nemecko jednu z najnižších nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi v celej EÚ. Je to práve zásluhou duálneho systému odborného vzdelávania, ktorý žiakov pripravuje na budúce povolanie priamo vo firmách a podľa aktuálnych potrieb firiem.To znemaná, že neprodukuje nepotrebných nezamestnaných, ale absolventov, ktorí sú firmami žiadaní.

Jeho špecifikom sú aj jednotné záverečné skúšky. Tie sú rovnaké pre celú Spolkovú republiku Nemecko a konajú sa v jeden deň. Ich jednotnosť zaručuje to, že známka mechatronika z Berlína je porovnateľná so známkou mechatronika z Mníchova. Teraz vďaka projektom DUALpro aj s mechatronikom so Slovenska, ktorá tieto skúšky v spolupráci so školami organizuje aj v SR.

Najdôležitejším pilierom systému sú nepochybne vnútropodnikoví inštruktori. Sú pre žiaka nielen osobou, ktorá im sporostredkúva vedomosti pretavené do praktických skúsenosti, ale pre nich radcom a vzorom pri prvom vstupe do pracovného prostredia. Preto musia mať patričné vedomosti a skúsenosti pre prácu s mladými ľudmi. Jej zárukou je celoštátne vzdelávanie a skúška inštruktorov - Ausbildung der Ausbilder. Tu v rámci projektov DUALpro pre slovenské firmy v prispôsobnej forme poskytuje a certifikuje SNOPK.

Aké štandardy kvality ti zaručuje DUALpro?

  • Tebou vybraná firma je pripravená duálne vzdelávať.
  • Organizácia vzdelávania na tvojej SOŠ bola prispôsobená účebným plánov nemeckých povolaní.
  • Inštruktori, ktorí sa o teba budú starať vo firme, boli vyškolení a získali slovenský aj nemecký certifikát inštruktora v duálnom systéme.
  • V polovici a na záver tvojho štúdia absolvuješ záverečné skúšky podľa jednotných nemeckých predlôh prispôsobených slovenským učebným plánom.
  • Po ich úspešnom absolvovaní získaš popri slovenskej maturite alebo výučnom liste aj nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.

Nemecký certifikát odbornej spôsobilosti

SNOPK má výlučné právo vykonávať na Slovensku nemecké skúšky odbornej spôsobilosti a vydávať certifikáty. Štandardy kvality sú jednotne platné pre všetky nemecké zahraničné komory (AHK) na celom svete a sú koordinované našou centrálou (DIHK) v Berlíne.

Bilaterálne certifikáty AHK-DIHK potvrdzujú, že žiak nadobudol základné a odborné kvalifikácie príslušného nemeckého povolania (odboru vzdelávania). Tie boli preskúšané SNOPK v rámci nezávislej písomnej a praktickej skúšky. Certifikáty majú súkromnoprávny charakter a sú uznané nemeckou sieťou obchodných a priemyselných komôr.