Národný projekt

Na stránke národného projektu "Duálne vzdelávanie" najdeš ďalšie cenné informácie, ako:

Čo je duálne vzdelávanie?

Viac praxe, menej teórie!
Viac práce v reálnej firme, menej vysedávania v školských laviciach!

Toto všetko je duálne vzdelávanie. A ešte oveľa viac!

Na Slovensku bol v septembri 2015 spustený systém duálneho vzdelávania. Vzorom boli krajiny ako Nemecko, Rakúsko alebo Švajčiarsko, ktoré už roky takto vedia nadchnúť mladých ľudí pre odborné vzdelávanie.

Práve "duál" ti umožňuje, aby si viac ako polovicu času stráveného v stredoškolských laviciach mohol získavať praktické skúsenosti pre tvoje budúce povolanie priamo vo firmách. Teóriu, ktorú sa naučíš v škole si vieš ihneď prakticky vyskúšať v praxi.

Čo získaš?

  • Stredoškolské vzdelanie s výučným listom a / alebo maturitou
  • Nemecký certifikát odbornej spôsobilosti
  • Ihneď po škole isté uplatnenie na trhu práce priamo v tvojom regióne
  • Počas školy môžeš praxovať aj v materských firmách v zahraničí
  • Naučíš sa pracovať s modernými technológiámi
  • Zarobíš si slušné peniaze už počas školy
  • Získaš ďalšie benefity ako zamestnanci firmy
  • ALE HLAVNE ZÍSKAŠ REÁLNE SKUSENOSTI PRIAMO OD ĽUDÍ Z PRAXE!!!

Ako to prebieha?

Radšej raz vidieť ako 100-krát čítať ...