O nás

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) je oficiálne zastúpenie nemeckého hospodásrtva na Slovensku a bilaterálna združenie zastupujúce dnes už vyše 420 členských firiem. Tie na Slovensku zamestnávajú 94 000 zamestnancov a dosahujú obrat vo výške 22 miliárd eur.

Najdôležitejšou úlohou SNOPK je podpora obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom. Je prvým kontaktným miestom pre podniky. Zastupuje záujmy nemeckého hospodárstva a zároveň podporuje slovenské a nemecké firmy pri vstupe na obidva trhy.

Poslanie SNOPK

SNOPK plní v Slovenskej republike tieto fukcie:

1. Oficiálne zastúpenie Nemeckého hospodárstva
SNOPK je ústrednym aktérom podpory zahraničného obchodu Spolkovej republiky Nemecko. Zastupuje nemecké hospodárske záujmy v Slovenskej republike, poskytuje informácie o Nemecku a propaguje ho.

2. Členská organizácia
SNOPK združuje na Slovensku podniky, ktoré sú aktívne v bilaterálnych hospodárskych vzťahoch. Tieto členské firmy jej dávajú váhu a hlas pri zastupovaní ich hospodárskych záujmov pred zástupcami politiky, hospodárstva a administratívy.

3. Poskytovateľ služieb pre firmy
SNOPK ponúka firmám zo Slovenska a z Nemecka služby na podporu ich zahraničnoobchodných aktivít.

Sieť AHK - celosvetovo prepojení

Na 130 miestach v 90 krajinách sveta ponúkajú Nemecké zahraničné obchodné komory (AHKs) svoje skúsenosti, kontakty a služby nemeckým ako aj zahraničným firmám. AHKs sú zastúpené vo všetkých krajinách, v ktorých má Nemecko hospodárske záujmy.