Mechanik mechatronik

Profil absolventa

Absolvent počas štúdia získa odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky, priemyselnej elektroniky, mechaniky, pneumatiky a hydrauliky. Odbor tvorí spojovací most medzi mechanikou a elektronikou. Absolvent získa široké vedomosti z oblasti strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, automatizácie.

Po úspešnom ukončení prípravy a vykonaní maturitnej skúšky má kompetencie pre nastavovanie, obsluhu a údržbu konvenčných a číslicovo riadených obrábacích strojov, obrábacích liniek a iných priemyselných liniek a inej techniky prostredníctvom programovateľných automatov.

Dĺžka štúdia

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie štúdia

maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor povolania

Mechatroniker (Informácie k povolaniu v nemčine)