Mechanik nastavovač

Profil absolventa

Mechanik nastavovač je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby a v stavebníctve, pre ktoré je potrebné úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky vo výrobe.

Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickej prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu.

Dĺžka štúdia

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie štúdia

maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor povolania

Werkzeugmechaniker (Informácie k povolaniu v nemčine)

Video "Čo robí nástrojový mechanik?" (v nemčine)