Obrábač kovov

Profil absolventa

Absolvent učebného oboru 2433 H obrábač kovov je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť v každej oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.

Absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve. Vie čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok a montážnych zostáv. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre výrobný proces. Správne sa orientuje v príslušných technických normách a predpisoch. Vie opravovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy, ovláda prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými prístrojmi. Pozná technológiu zvárania plameňom, elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2. Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.

Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu a široké uplatnenie, keďže strojári sú žiadaní v rôznych odvetviach hospodárstva – informačné a komunikačné technológie, výroba a opravy automobilov, strojárenstvo, staviteľstvo, dizajnérstvo, elektronické počítačové systémy, elektrotechnika, obrábanie kovov, jemná mechanika, zámočníctvo, inštalatérstvo, údržba a opravy strojov a zariadení či zlievačstvo. 

Dĺžka štúdia

3 roky (stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie štúdia

Výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor povolania

Zerspanungsmechaniker (Informácie k povolaniu v nemčine)

Video "Čo robí mechanik obrábacích strojov?" (v nemčine)