Obuvník

Profil absolventa

Absolvent odboru obuvník dokáže čítať technické výkresy a používať technickú dokumentáciu. Absolvent ovláda technológiu výroby obuvi a orientuje sa v materiáloch, normách, nástrojoch a rôznych podmienkach obuvníckej výroby. Absolvent dokáže samostatne zvoliť a realizovať vhodný pracovný postup na vyhotovenie obuvníckych výrobkov, dokáže obsluhovať a nastavovať stroje a zariadenia pri výrobe obuvi. Úspešní absolventi sa môžu uplatniť ako kvalifikovaní remeselníci v oblasti priemyselného spracúvania kože, kožušín a vo výrobe obuvi a súvisiacich službách, v oblasti stredného a drobného podnikania.

Dĺžka štúdia

3 roky (stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie štúdia

záverečná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor povolania

Schuhfertiger (Informácie o povolaní v nemčine)