Technik obuvníckej výroby

Profil absolventa

Technik obuvníckej výroby je kvalifikovaný pracovník v procese od modelovania až po samotnú výrobu obuvi. Na základe získaných poznatkov z anatómie a fyziológie s požiadavkami na konštrukciu obuvi, znalostí materiálov a rôznych spôsobov konštrukcie a technológie výroby dokáže vyhotoviť technickú dokumentáciu potrebnú pri výrobe obuvi, a to aj s použitím výpočtovej techniky. 

Výrobu dokáže samostatne naplánovať a zrealizovať. Dokáže obsluhovať obuvnícke stroje a zariadenia vrátane ich nastavovania, ošetrovania a údržby. Sleduje a hodnotí kvalitu vykonanej práce, kvalitu hotových výrobkov a vykonáva vstupné a výstupné kontroly. Po úspešnom ukončení vzdelávania sa absolventi môžu uplatniť ako konštruktéri, plánovači výroby, administratívni pracovníci vo výrobe, kvalitári výrobkov, kontrolóri, ako aj podnikatelia v oblasti obuvníckej výroby.

Dĺžka štúdia

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie štúdia

maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor povolania

Schuhfertiger (Informácie o povolaní v nemčine)