Zúčastnené firmy

Prihláška

Stiahni si prihášku do Duálnej akadémie:

Duálna akadémia

Duálna akadémia je jedinečný projekt automobilky Volkswagen Slovakia, slovenského koncernu Matador Group, poskytovateľa technických služieb Siemens a Bratislavského samosprávneho kraja. Jej cieľom je vzdelávať nadštandardne zručných odborníkov pre automobilový priemysel.

Táto súkromná stredná odborná škola ponúka unikátnu príležitosť vysoko kvalitného odborného vzdelávania pre deviatakov, ktorých baví technika, sú zruční a radi získavajú nové vedomosti a skúsenosti. Žiaci v rámci praktického vyučovania budú pracovať s najmodernejším technickým strojovým vybavením. 

Môžeš si vybrať z nasledovných odborov:

Mechanik elektrotechnik
4- ročný študijný odbor

Mechanik nastavovač
4- ročný študijný odbor

Mechanik mechatronik
4- ročný študijný odbor

Mechanik strojov a zariadení
4- ročný študijný odbor

Čo vzdelávaním na DA získaš?

  • 70 %-ný podiel praktického vyučovania v dielňach a aj priamo na najnovších technológiach vo výrobe bratislavského závodu Volkswagen Slovakia
  • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta vo Volkswagen Slovakia
  • Získaš výučný list, maturitné vysvedčenie a bilaterálny slovensko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti
  • Podnikové štipendium a príplatok za produktívnu prácu
  • Ubytovanie v internáte a doprava na miesto vzdelávania s príspevkom Volkswagen Slovakia
  • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčiny, angličtiny)
  • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen
  • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom Volkswagen Slovakia
  • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev

Slávnostné otvorenie Duálnej akadémie (september 2016)

Chceš sa prihlásiť? Urob prvý krok!

Oslov DA a dohodni príď sa pozrieť ako funguje:

Duálna akadémia, Bratislava - Devínska Nová Ves
       Nina Líčková, personálny rozvoj
       Tel.: 02 / 696 43 599, E-mail