Chceš sledovať aktuálity o projektoch DUALpro?
Navštív nás na Facebook-u.

Vzdelávajúca firma

Partnerská škola

Projekt duálneho vzdelávania s firmou T-Systems Slovakia

T-Systems Slovakia ako jedna z prvých firiem na Slovensku od roku 2013 realizuje program duálneho 3-ročného vyššieho odborného štúdia v odbore Počítačové systémy v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach . Študenti sa ako jední z prvých na Slovensku vzdelávajú podľa úspešného nemeckého modelu a majú možnosť získať bilaterálny certifikát.

Čo „duálne“ pre teba znamená?

70% času stráviš priamo v T-Systems Slovakia, získaš dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudneš aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti.

Po ukončení 3-ročného vyššieho odborného vzdelania získaš absolventský titul "DiS" (Diplomovaný špecialista) zložením absolventskej skúšky a slovensko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. Po ukončení štúdia budeš pripravený na prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií.

Ponúkame nasledovný odbor:


IKT špecialista / počítačové systémy

3-ročné vyššie odborné vzdelanie (ISCED 5B)

Ako duálne vzdelávanie prebieha?

1.ročník:
2 dni vo firme a 3 dni v škole + súvislá 8-týždňová prax na konci šk.roka v máji a júni v priestoroch firmy

2.ročník:
3 dni vo firme a 2 dni v škole + súvislá 8-týždňová prax na konci šk.roka

3. ročník:
prvý polrok 3 dni vo firme, 2 dni v škole
v druhom polroku prebieha súvislá prax, od 1.7. nástup do práce na TPP

Čo získaš?

  • 70% -ný podiel praktického vzdelávania priamo v T- Systems Slovakia a prístup k najnovším IT technológiám
  • Duálne vzdelávanie v IT odbore, ktoré spoločnosť TSSK ponúka ako jediná na Slovensku
  • Štúdium dvoch cudzíc jazykov - anglického aj nemeckého
  • Štipendium a platená prax počas celého štúdia
  • Platená stáž počas leta
  • Nemecký bilaterálny certifikát "Fachinformatiker"
  • Slovenský titul DiS
  • Garantované pracovné miesto v T-Systems Slovakia 

Chceš sa prihlásiť? Urob prvý krok!

Oslov firmu a dohodni si s ňou osobné stretnutie:

T-Systems Slovakia, Košice
       Jana Petreková, manažér pre vzdelávanie
       Tel.: 055 / 785 26 30, Mobil: 0914 365 555 E-mail

Bližšie informácie k zaslaniu prihlášky