Tiráž

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

E-mail
Tel.:   +421 2 2085 0620
Fax:  +421 2 2085 0632
Web: www.dsihk.sk

IČO:  308 48 717
DIČ:  2021 894 875

Prezident: Vladimír Slezák (Siemens s.r.o.)
Výkonný člen predstavenstva: Dr. Guido Glania
Zodpovedná redaktorka: Željka Šenkovič

Otázky a dotazy zašlite prosím na adresu redakcie.